Systemisch werken

Systemisch werken is een therapeutische werkwijze, welke is gericht op systemen (familie, organisatie, vereniging, woonomgeving) en bekend geworden door Bert Hellinger.

De client(e) wil kijken naar een onderdeel van zijn leven waar hij/zij tegen aanloopt (in familie of relatie, bepaald gedrag, klachten) en waarover hij/zij helderheid wil krijgen.

In een familieopstelling proberen therapeut en client door het opstellen van het systeem van herkomst of het huidige systeem (eigen gezin) niet eerder geziene relaties en evt. verstrikkingen tussen de betrokkenen onderling te herkennen.

De client stelt figuren of voorwerpen, die hemzelf en de betrokkenen vertegenwoordigen, in de gegeven ruimte op, zoals hij ze in relatie tot elkaar beleeft. Vanuit verschillende posities kan gezien en gevoeld worden hoe het voor de verschillende betrokkenen, maar vooral voor de cliënt zelf, moet zijn geweest en wat de gevolgen zijn geweest. Ervaren hoe als gevolg hiervan onze inter-persoonlijke dynamiek werkt is waardevol.

Vanuit het traumawerk van Franz Ruppert bleek het van groot belang dat de focus telkens bij de client blijft, bij diens verlangen van dit moment in hier en nu; een exclusief kompas, wat richting geeft. Daarom wordt er allereerst ruimte gegeven aan het formuleren van het verlangen en wordt deze mee opgesteld. Ook wordt er aandacht gegeven aan overlevingsmechanismen en kan men durven kijken naar trauma. Een niet zo makkelijk maar waardevol intra-persoonlijk ontwikkelingspad.

Na een opstelling hoeft er in eerste instantie niets in de praktijk te gebeuren: de client laat het beeld op zich inwerken en neemt dit vervolgens innerlijk mee. Het verandert en harmoniseert onze basisinstelling. Dit geeft een lichter gevoel, een zuivere kijk op onszelf, onze dierbaren en ons leven.

In individuele begeleiding bijv, in een opvoedopstelling wordt gewerkt met opstelling van tegels op de vloer of “poppetjes”op tafel. Bij familieopstellingen in groepen kunnen een aantal personen de client en zijn familieleden vertegenwoordigen en worden als zodanig opgesteld.