Over mamazelf

Visie:

Een moeder is, vooral in de eerste tijd waarin zij haar kind(eren) heeft gekregen, opvoedt en laat opgroeien, bij tijd en wijlen kwetsbaar.

Wat je overkomen is, meegekregen of meegemaakt hebt, kan ineens ervoor zorgen dat je niet goed meer weet wat te doen, hoe het te doen. Soms loop je zelfs vast.

Ook kan het zijn dat je je zorgen maakt om anderen met wie je samenleeft en dat je niet weet wat je moet doen om te kunnen helpen, maar dat er iets moet gebeuren is duidelijk.

Mamazelf helpt je te  onderzoeken wat jouw verhaal is, helpt je zelf te zien en aandacht  te geven aan datgene wat nodig is om weer stevig als jezelf te staan, om van daaruit er te kunnen zijn voor jezelf en voor anderen.

Begeleider:

Justine StarreJust7veld (1970) begon haar loopbaan als huisarts en is daarna  als arts in de jeugdgezondheidszorg gaan werken.

De rode draad door haar werk is gezondheid en welzijn van de mens in relatie tot zijn/haar levensverhaal. Onderwerpen die haar aandacht vragen zijn: groei en ontwikkeling van kinderen, het kind van toen en de volwassene van nu. Verder is zij geïnteresseerd in het samenspel tussen intuïtie en ratio in de geneeskunde.

De afgelopen jaren verdiepte zij zich – naast haar werk in de JGZ – in het begeleiden van volwassenen met levensvragen en specialiseerde zij zich in het systemisch waarnemen en werken (familieopstellingen volgens Hellinger) en in traumaopstellingen volgens Ruppert. Ook leerde zij veel van communicatieprincipes uit de NLP-methodiek en van Oplossingsgericht Werken. In Mamazelf geeft zij individuele hulp en begeleiding aan volwassenen: vrouwen en mannen in relatie tot hun gezin, familie en anderen.

Justine is getrouwd en heeft samen met haar man een zoon, een dochter en een zoon gekregen. Op persoonlijk vlak maakt zij haar eigen groei en ontwikkeling door.